Služby Božie v CZ Veľký Krtíš:

Veľký Krtíš

o 9:30 hod každú nedeľu

Záhorce

o 11:00 hod každú nedeľu

Obeckov

o 8:00 hod každú druhú nedeľu

Malý Krtíš

o 14:00 hod každú druhú nedeľu

Selešťany

o 9:30 hod každú druhú nedeľu

Želovce

o 8:00 hod každú druhú nedeľu


Z CZ Veľký Krtíš sú administrované aj CZ Závada a CZ Senné. V nich prebiehajú služby Božie nasledovne:

Závada
o 14:00 hod každú druhú nedeľu
Senné
o 11:00 hod každú nedeľu okrem 1. nedele v mesiaci
Brusník
o 12:00 hod 1. nedeľu v mesiaci