Veľký Krtíš

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľký Krtíš
Adresa Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Telefónne číslo +421 917 644 679
E-mail miggomelisko@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web https://www.velkykrtis.ecav.sk/
Facebook https://www.facebook.com/groups/524754180909132/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Katarína Devečková , +421 949 537 009 , deveckova.katka@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Michal Meliško , +421 917 644 679 , miggomelisko@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. František Híveš
Zborový dozorca: Mgr. Jaroslav Ondrejkov
Kantorka: Izabela Bayerová
Kantor: PaedDr. Branislav Kázmer
Kantor: Mgr. Jaroslav Ondrejkov
Kantor: Martin Pavlov
Kantorka: Mgr. Hana Vozárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. vo Veľkom Krtíši a o 11.00 hod. v Záhorciach. Každú druhú nedeľu sú SB na nasledujúcich miestach: o 8.00 hod. v Obeckove, o 9.30 hod. v Selešťanoch a o 14.00 hod. v Malom Krtíši. 3. nedeľu v mesiaci sa konajú SB o 14.00 hod. v Želovciach.

V Domove sociálnych služieb bývajú SB každá druhú stredu o 9.00 hod.

Mgr. Jaroslav Ondrejkov je kantorom vo Veľkom Krtíši, PaedDr. Branislav Kázmer v Záhorciach, Izabela Bayerová v Malom Krtíši a Martin Pavlov kantorom v Obeckove.