Služby Božie v CZ Veľký Krtíš:

Veľký Krtíš

o 9:30 hod každú nedeľu

Záhorce

o 11:00 hod každú nedeľu

Obeckov

o 8:00 hod každú druhú nedeľu

Malý Krtíš

o 14:00 hod každú druhú nedeľu

Selešťany

o 9:30 hod každú druhú nedeľu

Želovce

o 8:00 hod každú druhú nedeľu


Z CZ Veľký Krtíš sú administrované aj CZ Závada a CZ Senné. V nich prebiehajú služby Božie nasledovne:

Závada
o 14:00 hod každú druhú nedeľu
Senné
o 11:00 hod každú nedeľu okrem 1. nedele v mesiaci
Brusník
o 12:00 hod 1. nedeľu v mesiaci


Vnútro-misijné aktivity CZ Veľký Krtíš:

Aktivita
Čas
Miesto
Spevokol
Pondelok - 17:00 hod
Zborový dom VK
Biblická hodina
Každý druhý utorok - 18:00 hod
Zborový dom VK
Domov dôchodcov - Služby Božie
Každá druhá streda - 9:00 hod
Domov dôchodcov VK
Tvorivé dielne
Štvrtok - 17:30 hod
Nová fara VK
Konfirmačná výučba VK
Piatok - 17:00 hod
Zborový dom VK
Dorast
Piatok - 17:30 hod
Zborový dom VK
Mládež
Piatok 18:30 hod
Zborový dom VK
Konfirmačná výučba Záhorce
Sobota - 17:00 hod
Budova bývalej školy Záhorce
Detská besiedka
Sobota - 10:30 hod
Zborový dom VK